BẠC ĐẠN VÒNG BI

DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN

thông tin liên hệ
Ông Lìu Sìn Quý
- 0650.626.1088

Vòng Bi KoYo/ Bạc Đạn KoYo

Vòng bi Koyo
Vòng bi Koyo
Vòng bi côn Koyo
Vòng bi côn Koyo